rss search

Son de Galicia

line Son de Galicia

Son de Galicia é unha mostra que conmemora o importante labor cultural desenvolvido polas diferentes sociedades corais no desenvolvemento da cultura galega no século XX. Transita pola historia das catro formacións que continúan activas arestora: Toxos e Froles (1914), Cántigas da Terra (1916), Coral De Ruada (1918) e Cantigas e Agarimos (1921).

( Fonte: Consello da Cultura Galega )

Son de Galicia

Exposición. Ata o 26 de xaneiro de 2019, na Sede Afundación A Coruña
Comisariado
Miguel Anxo Seixas

Sede Afundación A Coruña. Cantón Grande, 8.